ثبت شکایات ، انتقادات و پیشنهادات

برای بهبود هر چه بیشتر فروشگاه شکایت، پیشنهادات و انتقادات خود را با بخش روابط عمومی فروشگاه اینترنتی بانه خدمات از طریق راه های ارتباطی زیر در میان بگذارید.